Encyclopedia Project

Velika kompanija za 120. godinu Na konferenciji sredinom 2021. godine, na 20. godišnjicu COVNA, osnivač Hong Hong je postavio cilj: veliki plan

COVNA Salon

Na čelu sa COVNA Industrial Automation Co., Ltd., u organizaciji pokrajinskih i općinskih udruženja za zaštitu okoliša, te domaćeg benchmarking enterpri

COVNA Poslovna škola

COVNA School of Business Kako bi pomogla malim i srednjim spoljnotrgovinskim kompanijama da iskoriste ogromne poslovne mogućnosti i brzo prerastu u "ex

Međunarodna izložba

COVNA One Belt One Road / Zajednička izložba u zemlji i inostranstvu Sa sve više i više industrijskih izložbi, troškovi sticanja izlagača i posetilaca su takođe